Förlaget Butikstrender Sverige AB ligger bakom projektet Butiksleverantör.se.
Vi såg behovet av att samla leverantörer på en och samma plats för att underlätta för våra läsare, svenska dagligvaru- samt servicebutiker, att hitta rätt leverantörer.
Eftersom att vi som Sveriges starkaste förlag inom handeln är bryggan mellan butiker och leverantörer ansåg att det är vår skyldighet att hjälpa butikerna och leverantörerna att enkelt hitta varandra.

Butiksleverantör kommer en gång per år att tryckas i över 30.000 exemplar och distribueras ut till samtliga butiker inom SVH samt DVH. Detta är givetvis kostnadsfritt för både butikerna och leverantörerna!

66term paper help